Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Lào Cai là 6.560 tỷ đồng (trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 5.341 tỷ đồng, còn lại là vốn do địa phương giao thêm).

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Lào Cai, tính đến hết tháng 8/2023, toàn tỉnh đã giải ngân 3.382 tỷ đồng, bằng 52% tổng kế hoạch vốn và bằng 62% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, hiện Lào Cai đang nằm trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Lào Cai đưa ra giải pháp để mỗi tháng giải ngân 700 tỷ đồng vốn đầu tư công
Lào Cai đưa ra giải pháp để giải ngân 700 tỷ đồng vốn đầu tư công mỗi tháng. Ảnh minh họa: H.T

Hiện huyện Bảo Yên đang có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong toàn tỉnh khi hết tháng 8 vừa qua, huyện đã giải ngân được 416 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn giao (689 tỷ đồng). Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh có tỷ lệ giải ngân đều trên 40% kế hoạch, trong đó Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh giải ngân cao nhất đạt 52% kế hoạch.

Mặc dù đang có tỷ lệ giải ngân cao, nhưng lượng vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm tại Lào Cai vẫn còn khá lớn. Theo tính toán của tỉnh Lào Cai, từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tháng địa phương phải giải ngân khoảng 700 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Lào Cai đang tập trung chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật kế hoạch chi tiết giải ngân để điều hành theo từng tuần, từng tháng với mục tiêu cao nhất là đạt 100%; yêu cầu người đứng đầu các đơn vị sử dụng vốn cam kết giải ngân gắn với hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù đang có tỷ lệ giải ngân cao, nhưng lượng vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm tại Lào Cai vẫn còn khá lớn. Theo tính toán của tỉnh Lào Cai, từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tháng địa phương phải giải ngân khoảng 700 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến hết tháng 8/2023 dưới mức trung bình của tỉnh phải làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cũng như người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu các ban quản lý, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng./.