Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý tem điện tử

Thực hiện công tác tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước, ngày 23/1/2024, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 285/TCT-TVQT về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC, ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá, các tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất rượu và thuốc lá để tiêu thụ trong nước thực hiện đăng ký sử dụng tem điện tử từ ngày 1/7/2022 theo đúng quy định.

Thông tư số 23/2021/TT-BTC đã nêu rõ, sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu do Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in, phát hành.

Lào Cai: Siết chặt quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước để chống thất thu thuế
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ngành trên địa bàn tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước. Ảnh: TL

Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường như tem rượu, tem thuốc lá được in mã vạch đa chiều đang sử dụng nhưng có đặc điểm mới là có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu có in mã QRCode để người tiêu dùng có thể dùng phương tiện công nghệ để quét tra cứu, xác thực các thông tin như: Tên loại tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất rượu; tên cơ quan thuế bán tem điện tử.

Đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước: doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện dán tem điện tử cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá được đóng thành gói hoặc hộp gọi chung là bao thuốc lá trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất rượu (bao gồm giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước phải thực hiện dán tem điện tử cho sản phẩm rượu tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng) gọi chung là chai trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

Để tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn, ngày 28/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 1477/UBND-TH yêu cầu Cục Thuế tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai giải pháp đồng bộ công tác quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá trên địa bàn.

Trong đó, phối hợp với Sở Tài chính thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh (có nội dung quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá), trình UBND tỉnh ban hành.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn, trong đó có nội dung phối hợp quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá, trình UBND tỉnh ban hành.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế thấy được những lợi ích của việc đăng ký, sử dụng tem điện tử và người tiêu dùng cũng thấy được quyền lợi của mình được đảm bảo khi sử dụng sản phẩm được dán tem.

Đầu mối theo dõi, tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

Kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Công thương chủ trì ban hành văn bản chỉ đạo, rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp với Cục Thuế Lào Cai và các cấp, ngành thực hiện rà soát đến từng xã, phường về: Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh, công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem, đăng ký, kê khai nộp thuế.

Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu, thuốc lá theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022).

Lào Cai: Siết chặt quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước để chống thất thu thuế
Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu có in mã QRCode để người tiêu dùng có thể dùng phương tiện công nghệ để quét tra cứu, xác thực các thông tin. Ảnh: TL

Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sản xuất sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước thực hiện đăng ký, sử dụng tem, dán tem và đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định.

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá nhất là các cơ sở sản xuất rượu thủ công. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và vận chuyển sản phẩm không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn.

Công an tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh…, tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá không đăng ký, dán tem và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao các sở, ban, ngành tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sản phẩm rượu, thuốc lá; phối hợp chặt chẽ với cục thuế tỉnh trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế, ngăn ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến từng tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá thực hiện đúng quy định về tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá.

Đồng thời quán triệt các cấp ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cơ quan nhà nước chỉ đạo không sử dụng sản phẩm không dán tem, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá.

Thực hiện rà soát các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn về thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem; đăng ký kê khai nộp thuế để tăng cường các biện pháp quản lý. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc đăng ký nộp thuế, đăng ký, sử dụng tem điện tử trên địa bàn./.