Chia sẻ với PV Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Trung Triều - Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai cho biết: “Xác định công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, vì vậy, Cục Thuế Lào Cai luôn nghiêm túc thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao”.

Truy thu, truy hoàn, giảm lỗ 43 tỷ đồng

Cục trưởng Nguyễn Trung Triều cho biết, Cục Thuế Lào Cai luôn đặt công tác thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, đơn vị thực hiện thanh tra tại 39 đơn vị; trong đó, đã kết luận và ra quyết định xử lý 21 đơn vị, 18 đơn vị đang tiến hành thanh tra và hoàn thiện hồ sơ. Sau thanh tra, Cục Thuế Lào Cai truy thu trên 1,5 tỷ đồng; số thuế đã nộp ngân sách 715 triệu đồng; số thuế được miễn, giảm, ưu đãi thuế là 517 triệu đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ trên 1,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đạt 6.410 hồ sơ. Trong đó, có 6.401 hồ sơ được chấp nhận, 8 hồ sơ chờ giải trình, 1 hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp (DN); thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) và ra quyết định xử lý đạt 56 đơn vị. Sau kiểm tra, Cục Thuế Lào Cai truy thu trên 3,8 tỷ đồng, số thuế đã nộp ngân sách 789 triệu đồng. Số thuế không được hoàn 15,4 tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ trên 20,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra Cục Thuế Lào Cai truy thu, truy hoàn, giảm lỗ, giảm khấu trừ, giảm hoàn thuế trên 43 tỷ đồng.

Đạt được kết quả trên, Cục trưởng Nguyễn Trung Triều cho rằng, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Lào Cai đã bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục Thuế và UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Cũng từ kế hoạch được phê duyệt, các phòng, tổ, đội thanh tra, kiểm tra đã tập trung phân tích chuyên sâu vào các lĩnh vực trước khi tiến hành thanh, kiểm tra. Cụ thể, một số lĩnh vực được đơn vị tập trung phân tích chuyên sâu là: DN có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; DN có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; đơn vị được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT đầu vào…

“Bên cạnh đó, đơn vị còn tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực kinh doanh bất động sản; lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch vận tải; lĩnh vực khai thác khoáng sản; lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn; thanh, kiểm tra sau hoàn thuế đối với các đơn vị có hàng hóa xuất khẩu hoàn thuế… Nhờ nghiêm túc thực hiện, 6 tháng đầu năm công tác thanh, kiểm tra đã mang lại cho đơn vị nhiều kết quả thu khá tích cực” - ông Triều nhấn mạnh.

thuế lào cai
Cục Thuế Lào Cai tập trung rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ, đưa vào phân tích và lập kế hoạch thanh tra cụ thể. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tăng cường kiểm tra sau hoàn thuế

Cùng với việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đại diện Cục Thuế Lào Cai cho biết, đơn vị luôn đẩy mạnh công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, kiểm tra hoàn thuế, xác minh và trả lời xác minh hoá đơn thuế… Đồng thời, cơ quan thuế khai thác, phân tích dữ liệu kê khai, tình hình nộp thuế của NNT, phân tích tình trạng của NNT từ đó lập kế hoạch kiểm tra một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, ông Triều cũng cho biết, công tác giải quyết hoàn thuế trên địa bàn luôn được đảm bảo đúng quy định, đúng thời hạn, hầu hết các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đều được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Lào Cai đã tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế cho 17 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tương ứng số thuế đề nghị hoàn là 107,8 tỷ đồng. Trong đó, hoàn trước kiểm tra sau 8 quyết định với số tiền được hoàn là 63,5 tỷ đồng, kiểm tra trước hoàn sau là 9 quyết định với số tiền đã hoàn là 44,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Lào Cai tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra, rà soát để nắm bắt kịp thời số lượng, tình trạng hoạt động của DN, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để đưa vào diện quản lý. Cùng với đó, đơn vị tập trung rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng để đưa vào phân tích rủi ro và lập kế hoạch thanh tra cụ thể.

Đồng thời, Cục Thuế Lào Cai cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, trong đó, đặc biệt chú trọng việc thanh tra theo chuyên đề như: chống thất thu thuế đối với kinh doanh du lịch, lữ hành; thanh tra đối với các DN lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các khu vực biên giới và vận chuyển hàng hoá vào nội địa… nhằm đẩy lùi tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, chống thất thu cho ngân sách./.

Văn Tuấn