Hải quan phối hợp với Biên phòng tuyên truyền pháp luật tới người dân, doanh nghiệp có hoạt động trên biển
Lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền pháp luật tới người dân, doanh nghiệp để phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa. Ảnh: Thu Hằng.

Cụ thể, Quyết định số 14/QĐ-BCĐ389 thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

Quyết định số 15/QĐ-BCĐ389 thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa gồm có 14 thành viên. Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, được cử làm Tổ trưởng.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm có 8 thành viên, cũng do đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, được cử làm Tổ trưởng.

Các tổ công tác có nhiệm vụ chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến tình hình, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tổ công tác chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng ở trung ương, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề đánh giá thực trạng tình hình; thống nhất đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến được phân công.

Đồng thời, các tổ cũng tiếp nhận, xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả các vụ việc, tình huống đột xuất, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn.

Đặc biệt, các tổ tổng hợp, thông báo thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả triển khai; tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 92 và Kế hoạch số 111.

Một nhiệm vụ quan trọng của 2 tổ công tác là thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 92, Kế hoạch số 111; tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật liên quan, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.