Lộ trình tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi
Lộ trình tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi ảnh 1