Cụ thể, tổng số tiền Sợi Thế Kỷ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là hơn 142 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được công ty góp vốn vào Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex và với việc góp bổ sung vốn lần này, vốn điều lệ của Unitex sẽ tăng từ 80 tỷ đồng lên hơn 222 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm, Sợi Thế Kỷ vẫn quyết góp vốn vào công ty con
Sợi Thế Kỷ hiện có vốn chủ sở hữu 1.496 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Công ty Pin ắc quy miền Nam (PAC): Lợi nhuận tăng, nợ cũng tăng Áp lực về tỷ giá vẫn còn nhưng sẽ dịu bớt vào cuối năm

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị của Sợi Thế Kỷ, công ty dự kiến giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex thực hiện các công việc có liên quan đến việc thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh, điều lệ của Công ty Unitex.

Về tình hình kinh doanh, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2022 của cả công ty mẹ và hợp nhất đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể là, doanh thu thuần quý III/2022 của công ty mẹ Sợi Thế Kỷ đạt 515 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; nhưng lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 19,3% so với cùng kỳ, đạt gần 50,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, công ty đạt doanh thu thuần hơn 515 tỷ đồng, tăng 9,9% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 50 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần của công ty tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng trong giai đoạn quý III/2022. Cụ thể, tỷ giá tham chiếu ngày 30/9/2022 là 23.720 đồng/USD còn tại ngày 30/9/2021 là 22.680 đồng/USD./.