Cụ thể, doanh thu quý IV đạt 2.024 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. Trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 1,3% nên lợi nhuận gộp còn 144 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với 306 tỷ đồng ghi nhận trong quý IV/2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,1%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt hơn 3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 31 tỷ đồng, phần lớn do giảm chi phí lãi vay. Tính đến 31/12/2021, HT1 còn 1.611 tỷ đồng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn (giảm 766 tỷ đồng so với đầu năm) và không còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn.

Lợi nhuận năm 2021 của HT1 giảm 31% so với năm trước
HT1 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm.

Ngoài ra chi phí bán hàng giảm 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, về gần 20 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đáng kể gần 12 tỷ đồng, xuống còn 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong quý 4 vừa qua, công ty ghi nhận khoản chi phí khác hơn 11 tỷ đồng – là chi phí tài trợ (tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Kết quả, quý IV HT1 lãi sau thuế 53,4 tỷ đồng, bằng 1/3 so với số lãi 154 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2020. Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 7.064 tỷ đồng, giảm 11,3% so với doanh thu đạt được năm 2020 và mới thực hiện được gần 88% kế hoạch năm. Do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận trước thuế đạt gần 462 tỷ đồng, hoàn thành 57% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 31% xuống còn 370 tỷ đồng./.