Cụ thể hơn về những vi phạm thuế này, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Quản lý thuế trên địa bàn của Cục Thuế Long An trong năm 2023 cho biết, đơn vị đã thanh tra 45 doanh nghiệp, đạt 92% kế hoạch và giảm 10% (so với năm 2022), với tổng số tiền xử lý tăng thu cho ngân sách là 429 tỷ đồng, tăng 155%; điều chỉnh giảm lỗ 857 tỷ đồng; giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 17,2 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra chuyển giá là 3 doanh nghiệp, với tổng số tiền xử lý tăng thu cho ngân sách hơn 186 tỷ đồng, điều chỉnh giảm lỗ hơn 692 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa Cục Thuế Long An với các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: Đỗ Doãn
Một buổi hướng dẫn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp trên địa bàn của Cục Thuế Long An. Ảnh: Đỗ Doãn

Về công tác kiểm tra, đơn vị đã thực hiện được 1.082 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch và tăng 33,7%, với tổng số tiền xử lý tăng thu cho ngân sách nhà nước 210 tỷ đồng, tăng hơn 96%; điều chỉnh giảm lỗ 393 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 58 tỷ đồng.

Bên cạnh kiểm tra doanh nghiệp, Cục Thuế Long An cũng đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra 37.542 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, chỉ chấp nhận 36.718 hồ sơ. Số còn lại, có 345 hồ sơ chờ giải trình, 469 hồ sơ cần điều chỉnh, 7 hồ sơ cần ấn định và 14 hồ sơ phải kiểm tra tại doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế phải nộp gần 65 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 168 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An, trong năm 2023, đơn vị đã phát hiện và xử lý truy thu nhiều vụ vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Trong đó, có những vụ điển hình có số thu lớn góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, cụ thể như vụ thanh tra chuyển giá Công ty TNHH giầy Ching Luh Việt Nam với tổng số tiền xử lý tăng thu qua thanh tra gần 171 tỷ đồng, giảm lỗ 540 tỷ đồng, đảm bảo sự công bằng giữa người nộp thuế.

Bên cạnh kế hoạch đã được Tổng cục thuế giao, Cục Thuế Long An cũng đã chủ động triển khai thực hiện 2 chuyên đề chuyên sâu là kinh doanh bất động sản và tài nguyên khoáng sản có nhiều rủi ro, gian lận thuế, với kết quả đã xử lý tăng thu đáng kể cho ngân sách.

Về kế hoạch chống thất thu trong năm 2024, người đứng đầu Cục Thuế Long An cho biết sẽ tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: thương mại điện tử, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, bất động sản...; tăng cường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tăng hiệu quả đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.