Dự kiến, số lượng cổ phiếu quỹ này sẽ được giao dịch khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời hạn bán không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.

Trước đó, tháng 3/2021, công ty cũng đã đăng ký thoái hoàn toàn hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ mà công ty đang nắm giữ, tuy nhiên kết quả chỉ bán ra được hơn 679 nghìn đơn vị với mức giá bán bình quân là 13.507 đồng/cổ phiếu, thu về khoản tiền gần 9,2 tỷ đồng.

Lý do không thể giao dịch hết số lượng cố phiếu đăng ký là do giá cổ phiếu LSS biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch cổ phiếu trên thị trường, trong khi công ty muốn tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và các bên có liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LSS hiện có giá 12.150 đồng/ cổ phiếu. Tạm tính với giá trên, công ty có thể thu về hơn 28 tỷ đồng nếu giao dịch thành công./.

Hồng Quyên