UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định 23/2016 quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong quy hoạch xây dựng, tỉnh ưu tiên bố trí đất để làm mặt bằng xây dựng công trình cấp nước một cách hợp lý.

Các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung phục vụ cho cộng đồng dân cư nông thôn được nhà nước miễn tiền cho thuê đất.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh còn được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể, được: Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo đối với các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mười; được miễn 4 năm và giảm50% số thuế phải nộp cho 5 năm tiếp theo đối với các huyện còn lại trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được NSNN hỗ trợ theo các mức: Hỗ trợ 90% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 8 xã (Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình, Thường Phước, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Tân Hội, Bình Thạnh) của 3 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thị xã Hồng Ngự; hỗ trợ 60% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Về huy động vốn, đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quy mô nhóm A, B được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 75/2011; các dự án nhóm C được vay vốn tín dụng từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh nếu đáp ứng quy định của Nghị định 138/2007 và Nghị định 37/2013….

Bên cạnh đó, các đơn vị đầu tư xây dựng công trình còn được ưu tiên vay lại từ nguồn vốn của các tổ chức quốc tế cho Chính phủ Việt Nam vay ưu đãi; được nhận vốn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế (nếu có); được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên doanh liên kết…

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn quy định cụ thể về hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn; mô hình quản lý, khai thác công trình nước sạch; quyền và nghĩa vụ của đơn vị quản lý công trình…

Theo Chinhphu.vn