Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Chí Cường bị phạt 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Ông Nguyễn Chí Cường - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân (mã Ck: FTM), sở hữu 2.704.220 cổ phiếu FTM (chiếm tỷ lệ 5,41%).

Ngày 9/10/2019, ông Cường bán 862.080 cổ phiếu FTM làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu xuống 1.842.140 cổ phiếu FTM (3,68%) và không còn là cổ đông lớn của FTM.

Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin báo cáo sở hữu không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Chí Cường.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên