Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Hiếu bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 8/1/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã mua 1.467.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu (mã Ck: KSK) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0 cổ phiếu lên 1.467.000 cổ phiếu (6,14%), trở thành cổ đông lớn của KSK nhưng không công bố thông tin).

Ngoài ra, ông Hiếu còn bị phạt 30 triệu đồng do không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Ngày 15/01/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu tiếp tục mua 225.000 cổ phiếu KSK dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 1.467.000 cổ phiếu (6,14%) lên 1.692.000 cổ phiếu (7,08%), nhưng không công bố thông tin.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Xu Sheng (địa chỉ: Thượng Hải, Trung Quốc) do công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 11/1/2021, ông Xu Sheng đã bán 57.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (mã Ck: VE1) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 342.000 cổ phiếu (5,76%) xuống 284.800 cổ phiếu (4,8%), nhưng đến ngày 23/2/2021 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về không còn là cổ đông lớn của ông Xu Sheng./.

Hồng Quyên