Một số doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2023
Doanh nghiệp phải cắt giảm lao động được lùi đóng kinh phí công đoàn. Ảnh: TL

Theo quyết định vừa ban hành, các doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn là những doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/1/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Các doanh nghiệp này được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Các đợn vị báo cáo tình hình thực hiện quyết định lùi đóng kinh phí công đoàn về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/1/2024.

Trước đó, nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn cũng hỗ trợ tiền mặt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/4/2023 đến 31/12/2023./.