phiếu lý lịch tư pháp

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Hoài Nam (TP. Hồ Chí Minh) có nhu cầu làm hồ sơ xin định cư ở nước ngoài, phía nước ngoài yêu cầu ông nộp lý lịch tư pháp.

Năm 2015, ông Nam đã từng yêu cầu cấp lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp, ông nhận thấy thông tin cá nhân, nội dung và biểu mẫu tại Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau và phí thu hai loại phiếu này là 400.000 đồng.

Ông Nam hỏi, trường hợp của ông muốn nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 cùng lúc thì mức phí ông phải nộp là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Tại Điều 4 Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định, mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người; đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là 100.000 đồng/lần/người.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu phiếu lý lịch tư pháp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trong 1 lần (1 hồ sơ) yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp 2 loại phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2) thì Sở Tư pháp cũng thực hiện thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người; đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là 100.000 đồng/lần/người.

Theo Chinhphu.vn