Theo dự báo, năm 2015, nhu cầu sử dụng muối cho tiêu dùng và sản xuất nông - công nghiệp là 1,5 triệu tấn, trong khi đó, hiện tổng sản lượng muối cả nước chỉ đạt gần 1,2 triệu tấn, chất lượng không ổn định do sản xuất bằng phương pháp thủ công.

Do vậy, Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp khuyến cáo, cần chú trọng hơn nữa việc phát triển diện tích sản xuất muối công nghiệp, muối chất lượng cao, cung cấp cho các ngành công nghiệp và y tế.

Bên cạnh đó, Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan quản lý địa phương cần có cơ chế chỉ đạo sản xuất theo mùa vụ phù hợp với từng vùng và có giải pháp giảm thiểu sự tác động bất lợi của thời tiết./.

Tố Uyên