Ninh

Khai trương dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải. Ảnh: Cảnh Dương

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), năm 2017, Bộ GTVT sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa các TTHC nói chung và TTHC nội bộ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng sẽ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; tập trung nâng cấp, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đề ra; hoàn thành xây dựng 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 -2020.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các đề án liên quan đến cải cách hành chính (CCHC), cải cách công vụ, công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ GTVT và trong giải quyết các TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin của Bộ GTVT và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin của Bộ GTVT đến năm 2020.

Trước đó trong năm 2016, thông qua kiểm soát các TTHC, Bộ GTVT đã công bố bổ sung 28 TTHC, sửa đổi 97 TTHC, thay thế 15 TTHC và bãi bỏ 37 TTHC (gồm 19 TTHC được bãi bỏ và 18 TTHC được gộp vào TTHC khác); phối hợp với Bộ Tư pháp công khai các TTHC đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia .

Bộ GTVT cũng đã hoàn thành kết nối kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản của Bộ GTVT với Chính phủ; hoàn thành xây dựng phần mềm báo cáo, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của Bộ GTVT trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành 5/6 nhóm dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện trong năm 2016 theo yêu cầu. Hoàn thiện 86 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc các lĩnh vực đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không; 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải, cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; nâng tổng số dịch công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Bộ GTVT lên 181 dịch vụ (trong đó có 143 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)./.

Trí Dũng