tổng-cục-thuế-tuyển-dụng-công-chức.jpg

Trụ sở làm việc cơ quan Tổng cục Thuế. Ảnh: TL

Theo kế hoạch, năm 2021, Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tuyển dụng 1.751 chỉ tiêu.

Trong đó, ngạch chuyên viên là 303 chỉ tiêu, bao gồm: chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ 194 chỉ tiêu; chuyên viên làm công nghệ thông tin là 105 chỉ tiêu; chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản 4 chỉ tiêu.

Đối với ngạch kiểm tra viên thuế, có 1.324 chỉ tiêu, bao gồm: chuyên ngành tài chính kế toán là 966 chỉ tiêu và chuyên ngành khác là 358 chỉ tiêu.

Đối với ngạch văn thư viên có 49 chỉ tiêu; ngạch cán sự 8 chỉ tiêu; ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế 23 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên trung cấp 44 chỉ tiêu.

Bộ Tài chính quy định, những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Thuế. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 1 đơn vị. Theo quy định, thí sinh tham gia thi tuyển công chức vào ngạch chuyên viên và tương đương; cán sự và tương đương thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1, hình thức thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính. Vòng 2, sẽ là thi viết trong thời gian 180 phút.

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu về văn bằng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học. Đối với thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng, có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo và phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức chưa bổ sung bằng tốt nghiệp, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi.

Về ưu tiên trong tuyển dụng công chức, thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Các đối tượng ưu tiên phải nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ có xác nhận, quyết định được hưởng chế độ chính sách do phòng lao động thương binh và xã hội huyện trở lên.

Thông tin đối tượng được ưu tiên phải được kê khai trên phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được ủy quyền xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng trên cơ sở đề nghị của hội đồng tuyển dụng theo quy định. Theo quyết định, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thành lập theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế sẽ chủ động về thời gian thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Văn Tuấn