Năm 2023 sẽ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm