Theo đó, NBB đăng ký mua lại 15,07 triệu cổ phiếu quỹ theo phương tức khớp lệnh, dự kiến từ ngày 16/10 đến ngày 13/11/2020. Nguồn vốn thực hiện là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán.

Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không quá 25.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại HOSE cùng các quy định pháp luật liên quan.

Tổng số lượng cổ phiếu quỹ NBB nắm giữ trước giao dịch là hơn 7,15 triệu cổ phiếu. Trên thị trường, cổ phiếu NBB hiện được giao dịch với mức 22.600 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm tính với mức thị giá này, NBB sẽ phải chi khoảng 339 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, NBB ghi nhận doanh thu 427,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 240,6% và giảm tới 56,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau 6 tháng, NBB chỉ hoàn thành được 30,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2020./.

Hồng Quyên