hoatdongND

Hoạt động nghiệp vụ kế toán tại KBNN Nam Định. Ảnh: Nhật Giang

Kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn

Là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) được Kho bạc Nhà nước (KBNN) xếp vào “top” đầu của hệ thống, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2013, KBNN Nam Định đã giải ngân ước đạt gần 1.750,5 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch năm, tăng 35,5% so với cùng kỳ.

Theo ông Vũ Văn Yên - Giám đốc KBNN tỉnh Nam Định, trong 6 tháng đầu năm, KBNN Nam Định luôn đảm bảo tập trung nhanh, đầy đủ, chính xác mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN). Bên cạnh việc bố trí phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, với ngân hàng thương mại trên địa bàn và các cơ quan có liên quan tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu của NSNN; hạch toán, điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp vào NSNN.

KBNN Nam Định đã hỗ trợ việc theo dõi tình hình thu nộp tiền thuế, phí đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và cung cấp đầy đủ số liệu thu cho cơ quan thu, cơ quan tài chính các thông tin dữ liệu về số thu NSNN kể cả thu bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Song song đó, công tác kiểm soát chi NSNN cũng đạt được những kết quả tích cực. Qua 6 tháng đầu năm, KBNN Nam Định đã kiểm soát chi thường xuyên với tổng số tiền ước hơn 3.500 tỷ đồng; trong quá trình kiểm soát thanh toán đã phát hiện 147 món tiền chưa đủ thủ tục thanh toán. Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng diễn ra thuận lợi, không để tồn đọng và được xếp vào nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hàng đầu của KBNN.

Công tác điều hoà vốn, tiền mặt và an toàn kho quỹ cũng luôn đảm bảo. Trong hoạt động thu chi, KBNN Nam Định đã phát hiện 15 tờ tiền giả với số tiền 2,8 triệu đồng; trả lại tiền thừa cho khách hàng 90 món với số tiền gần 62 triệu đồng, trong đó có món lớn nhất là 9 triệu đồng. Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chú trọng…

“Thanh toán trước, kiểm soát sau”

Nói về công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), ông Yên cho biết: “Nam Định là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB được xếp vào “top” đầu của hệ thống, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB trên địa bàn diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đang phấn đấu đến hết năm 2013, hoàn thành 96% kế hoạch”.

Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, KBNN Nam Định quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn song vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ; thực hiện nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, trừ các khoản thanh toán lần cuối.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nắm bắt tình hình triển khai dự án; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm soát thanh toán; đồng thời tiếp tục đôn đốc các khoản tạm ứng vốn đến kỳ hạn hoàn ứng theo quy định, phấn đấu đến cuối năm giảm dần tỷ lệ tạm ứng vốn theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, của KBNN.

Đỗ Vinh