Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (300 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 150 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,15-6,35%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,15%/năm, cao hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/8/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8,10%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,10%/năm. Đây là lần đầu tiên trái phiếu kỳ hạn 15 năm có lãi suất trúng thầu.

Trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.701,83 tỷ đồng./.

D.T