luu hoc sinh

Ảnh T.L minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam.

Theo đó, nội dung chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam gồm: Chi thường xuyên; các khoản chi một lần và chi phí khác. Cụ thể, về mức chi đào tạo đối với lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn là 2.576.000 đồng/người/tháng, lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn là 5.485.000 đồng/người/tháng. Trường hợp các cơ sở đào tạo thuộc khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật thì được cấp tăng thêm 10% kinh phí đào tạo.

Đối với chi sinh hoạt phí, lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học là 3.080.000 đồng/người/tháng, lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học là 3.630.000 đồng/người/tháng, lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học là 4.110.000 đồng/người/tháng, lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn 4.820.000 đồng/người/tháng...

Đối với cơ sở đào tạo không tổ chức ăn tập trung, toàn bộ sinh hoạt phí được cấp cho lưu học sinh. Trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung theo quy định thì suất ăn tập trung cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo định mức của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 45% định mức chi.

Bên cạnh đó, các lưu học sinh cũng được hỗ trợ chi phí đi lại. Cụ thể, lưu học sinh hệ dài hạn tập trung, hệ ngắn hạn được hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông và lệ phí sân bay, cước hành lý thêm ngoài vé (20kg) theo thực tế theo tuyến đường tiết kiệm chi phí nhất.

Trường hợp học sinh tự lựa chọn phương tiện khác thì được thanh toán giá vé theo thực tế ghi tại hoá đơn thu tiền của phương tiện đi lại. Giá vé không cao hơn giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến điểm đến.

Đối với hệ cao học chính quy không tập trung, mỗi kỳ học tập trung học sinh được hỗ trợ một lượt vé đi hoặc một lượt vé về. Trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức đưa đón tập trung thì thanh toán chi phí đi lại theo thực chi, không quá 50% giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến điểm đến.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2018./.

Mai Đan