bh

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa BHXH quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiếp tục cắt giảm thêm 2 thủ tục

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) luôn được ngành BHXH Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ. Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, bộ TTHC của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa.

Mới đây nhất, cơ quan này vừa ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Theo đó, bộ TTHC của ngành này tiếp tục được cắt giảm từ 27 TTHC xuống còn 25 TTHC, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.

Việc ban hành Quyết định 222 có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách TTHC của ngành BHXH Việt Nam năm 2021. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành được quy định tại 1 văn bản thay vì quy định tại 3 văn bản như trước đây, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu các TTHC về BHXH, BHYT.

Cụ thể 2 TTHC bị bãi bỏ, gồm: 1 TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp do đã được quy định chi tiết tại các TTHC liên quan; 1 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT do không thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam (đó là “khám, chữa bệnh BHYT”). Như vậy, hiện mỗi lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT chỉ còn 3 TTHC, thay vì 4 thủ tục như trước.

Đồng thời, trong 25 TTHC có 24 TTHC được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Theo đánh giá của cơ quan BHXH, việc ban hành Quyết định 222 không chỉ góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính của ngành BHXH Việt Nam mà còn đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Trước tiên, giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật thông tin đề nghị giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, cải cách này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để xử lý những công việc liên quan đến báo cáo các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong tháng gửi cơ quan BHXH để giải quyết chế độ cho người lao động.

Đối với TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: người sử dụng chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 13 tiêu thức của mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 6 tiêu thức trong tổng số 19 tiêu thức của mẫu tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của người lao động. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục hướng dẫn về cách thức thực hiện trong đó có hình thức giao dịch điện tử trong Quyết định số 222 trên cơ sở hạ tầng CNTT sẵn có. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp về phần mềm giao dịch điện tử, đặc biệt là nâng cấp về phần mềm kê khai nộp BHXH của ngành BHXH lên phiên bản web để hỗ trợ miễn phí đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. Các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối internet là có thể thực hiện kê khai nộp BHXH trực tuyến, giảm tập trung vào thực hiện kê khai qua hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử BHXH, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

Một số điểm mới nổi bật khi giảm thủ tục hành chính


Với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: bỏ thành phần hồ sơ là bản sao biên bản điều tra tai nạn lao động, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại, sổ bảo hiểm xã hội.

Với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động: đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp.

Đối với mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở (chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị).

Bỏ việc phải gửi bản giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính khi thực hiện qua giao dịch điện tử với các hồ sơ như: tờ khai của thân nhân khi thực hiện “giải quyết chế độ tử tuất”; giấy ủy quyền khi thực hiện “giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”.

Hà My