bộ trưởng bộ tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng biểu dương và chúc mừng nỗ lực cùng những thành tích đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giá đạt được trong 50 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Quản lý Giá Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh về những truyền thống tốt đẹp trong suốt 50 năm qua của ngành Giá Việt Nam. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Dù đứng độc lập hay đã hòa nhập vào ngôi nhà chung ngành Tài chính, ngành Giá đã khẳng định vai trò tích cực và vị thế quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra qua từng thời kỳ".

Ghi nhận những thành tích đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, ngành Giá đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Độc lập Hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân được thưởng Huân chương Lao động của Nhà nước, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính…

cục quản lý giá nhận Huân chương
Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Cục Quản lý giá đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

“Tiếp nối những thành quả đã đạt được, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng những cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác trong lĩnh vực giá dù ở địa phương, các Bộ, ngành, doanh nghiệp thẩm định giá hay ở các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh… cũng đều sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, viết tiếp thành tích vào những trang sử truyền thống của ngành”, ông Tuấn phát biểu.

Theo đó, ngành Giá mà trực tiếp là Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, kiên định quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương và chúc mừng nỗ lực cùng những thành tích đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giá đạt được trong chặng đường 50 năm cải cách, đổi mới, phát triển cùng đất nước.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giá từ trung ương đến địa phương cần tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đã đề ra. Kiên định nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, xóa bỏ bao cấp; đồng thời, kết hợp với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai, giám sát thực hiện có hiệu quả pháp luật về giá, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý giá; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; tăng cường công tác thu thập, phân tích và dự báo diễn biến thị trường, giá cả để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật.

Quản lý tốt hoạt động thẩm định giá, chú trọng vai trò của thẩm định giá nhà nước theo quy định của Luật Giá. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm.

cục quản lý giá nhận huân chương
1 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc của Cục Quản lý giá cũng đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong dịp này.

Đồng thời, đối với giá các mặt hàng Nhà nước còn định giá hoặc điều tiết giá, trong đó có dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục, Bộ trưởng yêu cầu cần xây dựng phương án, lộ trình cụ thể, đánh giá các tác động của việc điều chỉnh giá đến việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân; đề ra các giải pháp nhằm hạn chế tác động, góp phần đẩy nhanh tiến trình đổi mới cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng thị trường có sự quản lý của nhà nước nhằm tạo động lực thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực này.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn yêu cầu cán bộ, công viên chức làm công tác giá cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực giá để tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và quản lý điều hành giá theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý giá tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế quản lý, điều hành, bình ổn giá, nhằm công khai, minh bạch, tăng cường sự đồng thuận và giám sát từ phía người tiêu dùng, doanh nghiệp và xã hội.

"Với truyền thống vẻ vang 50 của mình, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giá sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động, phấn đấu giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước", Bộ trưởng nói./.

Hoàng Lâm