thoái vốn

Nhân lực và máy móc tại lễ khởi công Dự án BOT Quốc lộ 38. Ảnh: Cảnh Dương

Theo ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), từ đầu năm đến nay, để thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GTVT đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, phê duyệt đơn vị tư vấn và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với 2 bệnh viện và 2 trường thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành quyết toán, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với 12 công ty cổ phần; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã hoàn thành việc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã phê duyệt Tập đoàn ADP là nhà đầu tư chiến lược của ACV và phê duyệt Tập đoàn ANA Airlines Nhật Bản là cổ đông chiến lược của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Theo đó, ANA Airlines Nhật Bản chính thức trở thành cổ đông chiến lược cua Vietnam Airlines từ tháng 7/2016.

Ngoài ra, Bộ GTVT đã chỉ đạo công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chuẩn bị các bước triển khai xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triến đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thiện hồ sơ bổ sung vốn điều lệ và gửi Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định.

Công ty TNHH một thành viên Vận hành Bảo trì đường cao tốc thuộc VEC đã thực hiện bán cổ phần ra công chúng vào ngày 9/9/2016, sẽ hoàn thành bán cổ phần cho người lao động, chuyển đổi sang hoạt động là công ty cổ phần trong tháng 10/2016. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đang nghiên cứu, xây dựng các phương án tái cơ cấu Tống công ty Cửu Long, đảm bảo mô hình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật về tổng công ty nhà nước.

Cũng theo ông Vũ Anh Minh, 9 tháng đầu năm Bộ GTVT đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 4 tổng công ty và thoái 23,18% vốn điều lệ tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5) với tổng giá trị thu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là 2.039 tỷ đồng, bằng 134% giá trị mệnh giá.

Các tổng công ty thuộc Bộ GTVT cũng hoàn thành thoái vốn tại 13 công ty cổ phần với tổng giá trị thu về trên 238,9 tỷ đồng, gần bằng 218,5% giá trị mệnh giá.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đang triển khai thoái vốn tại 7 công ty cổ phần; đã phê duyệt chủ trương thoái vốn tại 7 công ty cổ phần khác và hoàn thành việc chuyển giao quyền đại diện sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP sang SCIC. Đồng thời, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển giao đối với 3 Tổng công ty: Cienco 5, Cienco 8, Xây dựng đường thủy; Công ty Tracimexco và 8 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa.

3 tháng cuối năm 2016, Bộ GTVT sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương; thực hiện, hoàn thành quyết toán và bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với các doanh nghiệp là tổng công ty, công ty đã hoàn thành cổ phần hóa.

“Bộ GTVT sẽ tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành, không thuộc diện phải nắm giữ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Cửu Long, Đầu tư phát triển đường cao tốc, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Cùng với đó là triển khai thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại 3 tổng công ty và 9 công ty cổ phần về SCIC theo quy định”, ông Vũ Anh Minh cho biết thêm./.

Trí Dũng