hải quan-doanh nghiệp

Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra thực tế hàng hóa XNK. Ảnh: Hải Anh

Ngành Hải quan đặt ra một số mục tiêu quan trọng: Tiếp tục hỗ trợ DN và hành khách xuất nhập cảnh được nhanh chóng, thuận lợi; tăng cường kỷ cương kỷ luật nội ngành, kịp thời ngăn chặn, khắc phục tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành Hải quan sẽ triển khai đồng loạt các nội dung trọng tâm gồm: Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan hải quan; thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ của cá nhân và người đứng đầu cơ quan hải quan các cấp; tăng cường thanh tra và kiểm tra nội bộ; xây dựng và bổ sung hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan phù hợp với Luật Hải quan 2014; đo mức độ hài lòng của DN.

Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu thập và xử lý phản ánh của người dân và DN; kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra đối tượng buôn lậu móc nối với cán bộ công chức hải quan.

Những thông tin tố giác về hành vi tiêu cực của cán bộ công chức hải quan sẽ được tổng hợp báo cáo ngay để Tổng cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý…/.

Hải Anh