trao huan chuong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thực hiện nghi lễ gắn Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng cho ngành Tài chính.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Kinh tê Trung ương Vương Đình Huệ; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn; cùng sự có mặt của đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo ngành Tài chính, các thế hệ cán bộ ngành Tài chính các thời kỳ.

Tự hào 70 năm truyền thống vẻ vang

Cách đây đúng 70 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngành Tài chính được thành lập và ngày này hàng năm đã trở thành ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

70 năm ngành Tài chính
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thay mặt ngành Tài chính, kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cố Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, Lê Văn Hiến, Đặng Việt Châu, Đào Thiện Thi, Chu Tam Thức, Vũ Tuân, Hoàng Quy và nhiều thế hệ cán bộ Lãnh đạo đã chèo lái, dẫn dắt ngành Tài chính vượt qua bao chặng đường gian khó, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác của cách mạng Việt Nam.

“Chúng ta vô cùng biết ơn và tri ân các liệt sỹ cán bộ ngành tài chính; cán bộ, đồng bào đã ngã xuống vì sự nghiệp tài chính trong suốt lịch sử 70 năm Tài chính cách mạng Việt Nam. Những chiến công oanh liệt mà thầm lặng của các đồng chí, đồng bào mãi mãi được ghi vào những trang sử vẻ vang của ngành và của dân tộc. Ngành Tài chính chúng ta luôn nhớ ơn đồng bào các vùng căn cứ Cách mạng và nhân dân trong cả nước đã cưu mang, đùm bọc và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cán bộ tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ tổ quốc”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trải qua chặng đường 70 năm, trong bất cứ hoàn cảnh, thử thách nào, dù khó khăn, gian nan đến đâu ngành Tài chính cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Tài chính Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng, đất nước, luôn phấn đấu là nền Tài chính của nhân dân, vì nhân dân, vì đất nước phục vụ.

Thành tựu trong cải cách, phát triển của ngành Tài chính thời gian qua thể hiện tinh thần đổi mới không ngừng, nỗ lực vượt lên chính mình trong công việc, sự đoàn kết đồng lòng, hăng hái thi đua, tích cực lao động và sáng tạo của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Đồng thời, cũng minh chứng cho sự đúng đắn và sáng tạo trong đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước ta.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của ngành Tài chính trong quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, hàng nghìn Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm

Thành công của hoạt động tài chính - NSNN trong suốt 70 năm qua đã tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để ngành Tài chính phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn ngành Tài chính cần tích cực phấn đấu, chủ động thực hiện có hiệu quả 10 mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và các nhiệm tài chính.

kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đọc diễn văn khai mạc Lễ Kỷ niệm.

Theo đó, một là, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính nhằm tạo động lực phát triển KT-XH của đất nước; huy động hợp lý đảm bảo nguồn lực NSNN để thực hiện các nhiệm vụ của quốc gia; đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế. Hai là, thực hiện điều chỉnh cơ cấu chi NSNN hiệu quả, vững chắc phù hợp với điều chỉnh chính sách phát triển KT-XH. Phân bổ tập trung, sử dụng hiệu quả, ưu tiên đầu tư cho con người, kết cấu hạ tầng KT-XH trọng điểm của đất nước.

Ba là, hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính đối với khu vực khu vực sự nghiệp công. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập; thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình, đảm bảo công khai, minh bạch...

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quản trị công ty, minh bạch và công khai thông tin tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN theo yêu cầu của luật Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Năm là, tăng cường giám sát của Nhà nước đối với hoạt động của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, đảm bảo thị trường vận hành thông suốt phù hợp với các thông lệ quốc tế....

Sáu là, đa dạng hóa nội dung, hình thức và các đối tác hợp tác quốc tế, chủ động xây dựng chính sách hội nhập tài chính hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với yêu cầu hiện đại hóa ngành Tài chính.

Bảy là, Nâng cao hiệu lực và hiệu quả kiểm tra, thanh tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của công tác kiểm tra, thanh tra tài chính trong tất cả các lĩnh vực; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương.

Tám là, đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa và ứng dụng CNTT, đặc biệt là các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp,… nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đảm bảo minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát của xã hội.

Chín là, phát triển nguồn nhân lực đi đôi với sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý tài chính. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp. Tiếp tục thực hiện sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành.

Mười là, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; cập nhật kịp thời và phổ biến rộng rãi các cơ chế chính sách tài chính mới, các hoạt động của ngành..., góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tài chính và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

“Vui mừng trước những thành tựu đạt được, nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm đặc biệt trong giai đoạn mới, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính quyết tâm tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã giao phó. Mỗi cán bộ tài chính Việt Nam nhất định sẽ xứng đáng hơn nữa với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của ngành; giữ vững và phát huy tô thắm nét son của ngành Tài chính”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh./.

Duy Thái - Hồng Quyên