Qua công tác kiểm tra, ngành Thuế Hưng Yên đã điều chỉnh giảm lỗ gần 11,2 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Nam

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế Hưng Yên đã tiến hành thanh tra tại 46 đơn vị; trong đó, đã hoàn thành 35 đơn vị, đang tiến hành 11 đơn vị. Qua công tác thanh tra, số tiền thuế đề nghị truy thu là hơn 8,75 tỷ đồng; xử phạt trên 4,65 tỷ đồng; truy hoàn 500 triệu đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 260 triệu đồng; giảm lỗ gần 8,1 tỷ đồng. Tổng số tiền đã nộp ngân sách hơn 6,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thuế cũng được Cục Thuế Hưng Yên tăng cường khi đã kiểm tra 166 đơn vị trong 6 tháng đầu năm; trong đó, đã hoàn thành 143 đơn vị; đang tiến hành 23 đơn vị. Qua kiểm tra đề nghị truy thu và xử phạt hơn 4 tỷ đồng; điều chỉnh giảm khấu trừ hơn 3,5 tỷ đồng; giảm lỗ gần 11,2 tỷ đồng. Số thuế đã thực hiện nộp ngân sách gần 1,4 tỷ đồng./.

Đỗ Vinh