tt

Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2013, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 64.119 doanh nghiệp (DN); kiến nghị truy thu, truy hoàn, phạt hơn 13.657 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.233 tỷ động, giảm lỗ hơn 15.711 tỷ đồng; ngành Thuế đã đôn đốc nộp vào NSNN hơn 9.672 tỷ đồng.

51/63 cục thuế thực hiện đạt và vượt kế hoạch thanh tra, trong đó có các cục thuế: Quảng Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Gia Lai, Hà Nam,…Trong năm 2013, các cục thuế cũng đã chú trọng hơn trong việc theo dõi đôn đốc số thu sau thanh tra vào ngân sách, do vậy tỷ lệ số nộp NSNN sau thanh tra đạt cao.

Cũng trong năm 2013, toàn ngành Thuế đã tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo một số chuyên đề về: chuyển giá; hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra hóa đơn; thanh, kiểm tra các DN kinh doanh casino và trò chơi có thưởng,…

Riêng về thanh, kiểm tra về chuyển giá, ngành thuế đã thực hiện ở 2.110 DN, bằng 166,4% so với năm 2012; truy thu, truy hoàn, phạt hơn 998 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 136 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 4.192 tỷ đồng.

Thực hiện quy trình kiểm tra hóa đơn (ban hành kèm theo Quyết định 381/QĐ-TCT), năm 2013, toàn ngành Thuế đã kiểm tra được 109.906 hồ sơ, báo cáo về hóa đơn; số hồ sơ có sai sót, nghi vấn là 8.947 hồ sơ.

Đặc biệt, ngành Thuế đã tổ chức thanh, kiểm tra tại 26 DN kinh doanh casino và trò chơi có thưởng; riêng Vụ thanh tra - Tổng cục Thuế đã trực tiếp thực hiện 10 DN. Kết quả thu là 93,9 tỷ đồng; giảm lỗ 50,3 tỷ đồng.

Trong năm 2014, toàn ngành Thuế đã đề ra 5 nhiệm vụ và 10 giải pháp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao.

Một số nhiệm vụ quan trọng là: Đảm bảo thanh tra đạt tối thiểu 1,65% và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 13% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế; Phấn đấu tăng thu qua thanh, kiểm tra trên 14.000 tỷ đồng; Chú trọng thanh, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra; đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra DN chuyển giá.../.

Tin và ảnh: Đức Minh