Cục Thuế Lào Cai: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Đồng Nai: Phổ biến các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp
“Tiếp sức” cho người dân và doanh nghiệp

Gia hạn cho gần 140.000 người nộp thuế

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của nước ta. Chính phủ, các bộ ngành và các cấp chính quyền đã sát sao đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần yêu nước, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp biến thách thức thành cơ hội, tạo động lực cho phát triển và tái khởi động nền kinh tế đất nước.

Ông Vũ Xuân Bách.
Ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại diễn đàn. Ảnh Đức Minh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng cục Thuế đã tham mưu và tham gia trình Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp cả về chính sách thuế và quản lý thuế để ứng phó với đại dịch Covid -19.

Trong đó, về gia hạn thời hạn nộp thuế, đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 23/11/2021, ngành Thuế đã tiếp nhận và giải quyết gia hạn thời hạn nộp thuế cho gần 140.000 người nộp thuế. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP là trên 92.000 tỷ đồng.

Về miễn, giảm thuế, đã trình Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021; trình Thủ tướng Chính phủ giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó thực hiện giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP là trên 92.000 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng tham mưu Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC giảm mức thu hơn 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021; trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ quan tâm phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm như: Triển khai các biện pháp để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng,…

Tiếp tục miễn, giảm hàng chục nghìn tỷ

Tổng cục Thuế cũng có hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19. Cụ thể, đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid-19 ở trong nước và các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid-19 tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài; chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc và các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”; các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động, với điều kiện các khoản chi phí nêu trên phải phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh diễn đàn.
Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh Đức Minh

Dự kiến khi xây dựng chính sách thì tổng số thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm trong năm 2021 theo các chính sách nêu trên là khoảng 23.000 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế nêu trên, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính đã triển khai sớm việc áp dụng hóa đơn điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho thuế, người nộp thuế, giảm chi phí cũng như giúp cho cộng tác quản lý thuế nói riêng và công tác quản lý của các cơ quan có liên quan được nhanh chóng, thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và điều kiện thực tế; tổng kết, đánh giá hiệu quả các chính sách đã thực hiện để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để các chính sách thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, Tổng cục Thuế mong nhận được các phản hồi tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp.