Dịch bệnh khiến kế hoạch thanh tra bị chậm

Từ cuối tháng 4, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại trên diện rộng khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp phải tạm hoãn hoặc tạm dừng.

Ngành Thuế xử lý tăng thu trên 34 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra
Ngành Thuế xử lý tăng thu trên 34 nghìn tỷ qua thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 46.752 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 45,1% kế hoạch năm 2021, bằng 89,5% so với cùng kỳ; kiểm tra được 634.940 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 145,5% so với cùng kỳ. Để phòng chống dịch bệnh, ngành Thuế đã chuyển hướng chú trọng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, thay vì kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế như khi dịch bệnh chưa bùng phát.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040 tỷ đồng, bằng 80,7% so với cùng kỳ, trong đó: Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.154 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.620 tỷ đồng; giảm lỗ là 25.264 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.044 tỷ đồng, bằng 70,8% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp được thanh tra là 2.698 doanh nghiệp, đạt 50,5% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.271 tỷ đồng (trong đó truy thu là 1.512 tỷ đồng, truy hoàn 63 tỷ đồng, phạt là 696 tỷ đồng); giảm khấu trừ 411 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.777 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 1.760 tỷ đồng, bằng 77,5% số tăng thu qua thanh tra.

Số doanh nghiệp được kiểm tra là 44.054 doanh nghiệp, đạt 44,8% kế hoạch năm 2021. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.552 tỷ đồng (trong đó truy thu là 3.241 tỷ đồng, truy hoàn 85 tỷ đồng, phạt là 1.225 tỷ đồng); giảm khấu trừ là 826 tỷ đồng; giảm lỗ 16.410 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 2.953 tỷ đồng bằng 64,8% số tăng thu qua kiểm tra.

Cùng với đó, toàn ngành đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 634.940 hồ sơ khai thuế, bằng 145,5% so với cùng kỳ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 330 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 382 tỷ đồng; giảm lỗ 1.076 tỷ đồng.

"Tăng tốc" thanh, kiểm tra thuế khi dịch bệnh được kiểm soát

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 232 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, cụ thể: truy thu, truy hoàn và phạt 667 tỷ đồng; giảm lỗ 2.255 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,8 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.398 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 395,8 tỷ đồng, giảm lỗ 1.691 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.225 tỷ đồng)

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.008 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền hoàn là: 29.928 tỷ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 346, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.746 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 2.662, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 27.181 tỷ đồng). Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 689,8 tỷ đồng (trong đó: số thuế truy hoàn là 548,4 tỷ đồng, phạt là 141,4 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 243,5 tỷ đồng).

Báo cáo của Tổng cục Thuế đánh giá, trong bối cảnh thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, ngành Thuế đã đề ra nhiều giải pháp, định hướng cụ thể để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, ngành Thuế đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,...

Trong quý cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục tổ chức đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất trung ương, phí và lệ phí thuộc ngân sách trung ương…); tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế khi dịch bệnh được kiểm soát./.

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, từ ngày 30/6 - 30/9/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.543 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 14% kế hoạch năm 2021, bằng 61,6% so với quý II/2021 và bằng 63,4% so với cùng kỳ; kiểm tra được 311.734 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 141,4% so với quý II/2021 và bằng 201,2% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.076 tỷ đồng, bằng 73,3% so với quý II/2021 và bằng 83,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.219 tỷ đồng, bằng 66,5% so với quý II/2021 và bằng 61,5% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ là 792 tỷ đồng, bằng 136,7% so với quý II/2021 và bằng 117,5% so với cùng kỳ; giảm lỗ là 8.064 tỷ đồng, bằng 72% so với quý II/2021 và bằng 90,4% so với cùng kỳ.