Ngày 18/6/2023: Khởi công Dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh