HNX cho biết, sự góp mặt của NFC sẽ góp phần nâng tổng số cổ phiếu hiện đang niêm yết tại sàn HNX lên 377 cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 8.762 triệu cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị niêm yết đạt 87.620 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Phân lân Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình được thành lập từ ngày 1/8/1977, trực thuộc Tổng cục Hóa chất Việt Nam trước đây, nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty là 104,875 tỷ đồng, cổ đông tổ chức nắm giữ 61,82% cổ phần, cổ đông cá nhân nắm giữ 38,18% cổ phần. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ, sản xuất xi măng, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, sản xuất máy chuyên dụng khác,…

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của NFC năm 2011 lần lượt là 713,059 tỷ đồng và 55,494 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2012 đạt 770,310 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 63,697 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2012 tăng so với năm 2011 là 8,03%, lợi nhuận sau thuế năm 2012 tăng so với năm 2011 là 14,78%. Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2013 đạt 576,218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2013 đạt 35,286 tỷ đồng.

Trong những năm tới, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, phát triển bền vững. Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, nội lưc nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng suất thiết bị công nghệ, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thực hành tiết kiệm để giảm các chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh với sản phẩm phân bón cùng loại trên thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, luôn tiếp cận với người sử dụng cuối cùng, duy trì thị trường đã có, khai thác mở rộng thị trường mới, có chính sách linh hoạt, đa phương thức để nâng cao hơn về năng lực tiêu thụ sản phẩm hàng hóa./.

Hồng Quyên