Ngày 3/8: Có 2.096 ca COVID-19 mới, 7.750 F0 khỏi bệnh