tổng cục hải quan

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Hải Anh

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các bước chuẩn bị cho hội nghị quan trọng nêu trên.

Tổng cục Hải quan cho rằng, hội nghị là dịp để các bộ, ngành đánh giá rõ hơn về kết quả triển khai kết nối TTHC, thách thức, giải pháp để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra…

DN tiết kiệm được trên 200 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan sau 4 năm chính thức triển khai NSW, ASW bước đầu đã thực sự mang lại những hiệu quả to lớn trong công tác cải cách hành chính. Thông qua NSW, doanh nghiệp (DN) không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính, nhờ đó giảm được chi phí, thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, của nền kinh tế, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh lợi ích đối với DN, việc triển khai NSW góp phần tăng cường tính minh bạch, rõ ràng, giảm sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, khắc phục và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu có thể xảy ra, góp phần phòng, chống tham nhũng.

Đến nay, đã có 53 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành kết nối NSW với 1,34 triệu hồ sơ của 22.800 DN đã được xử lý thông qua NSW.

Riêng Bộ Tài chính, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối NSW và được tự động hóa ở mức độ rất cao với 99,65% DN tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 1/1/2018, Việt Nam đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và sử dụng chứng từ này làm căn cứ để áp dụng mức ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo ông Nguyễn Công Bình, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, kết quả này phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ trong lĩnh vực giao lưu hàng hóa qua biên giới.

Ông Bình dẫn chứng, theo báo cáo của WB về môi trường kinh doanh, năm 2017 thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ (từ 58 xuống 55 giờ); đối với hàng nhập khẩu giảm 6 giờ (từ 62 xuống 56 giờ); chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 1 lô hàng giảm 19 USD.

Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, DN tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu (với 5,36 triệu tờ khai xuất khẩu) và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu (với 5,72 triệu tờ khai nhập khẩu).

Cũng theo báo cáo về môi trường kinh doanh của WB, trong vòng 2 năm trở lại đây (2016, 2017), Việt Nam luôn giữ vững vị trí trong 4 quốc gia có chỉ số giao lưu hàng hóa qua biên giới đứng đầu trong khu vực ASEAN.

“Tuy nhiên với số thủ tục hiện nay mới đạt 53/251 thủ tục theo mục tiêu của Chính phủ, đòi hỏi các bộ, ngành phải quyết tâm cao hơn trong thời gian tới...”, ông Nguyễn Công Bình chia sẻ.

Phấn đấu kết nối mới 143 thủ tục

Theo Tổng cục Hải quan hội nghị diễn ra ngày 24/7 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì chỉ đạo sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế và tìm ra giải pháp triển khai hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai NSW, ASW; hoàn toàn đáp ứng và phù hợp với mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 19/2018/NQ-CP.

Để thúc đẩy việc triển khai NSW, ASW, Tổng cục Hải quan dự kiến đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ thực hiện một số giải pháp quan trọng.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và cải cách thủ tục hành chính để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc sử dụng, trao đổi chứng từ điện tử, hồ sơ điện tử đối với thủ tục hành chính trong nước và các nước, khối - cộng đồng kinh tế; việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan Chính phủ trên nền tảng Cổng thông tin NSW.

Xây dựng, triển khai hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW theo định hướng xử lý tập trung trên nền tảng Cổng thông tin NSW; hoàn thiện Cổng thông tin một cửa quốc gia sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện ASW theo lộ trình; đẩy mạnh thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá độc lập từ phía cộng đồng doanh nghiệp đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ.

Trước mắt, trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020; Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ điều phối hoạt động logistics vào Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899; trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện các thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời, trong năm 2018, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai mới 130 thủ tục hành chính trên NSW theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và phấn đấu đạt 143 thủ tục hành chính theo kết quả rà soát và cam kết mới nhất của các bộ, ngành (sẽ đưa vào Kế hoạch hành động của Chính phủ)./.

Ngọc Linh