Mục đích của giao dịch lần này nhằm cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 3/6 đến ngày 2/7 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu bán ra thành công, bà Liễu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Nam Long từ 2,13% vốn điều lệ, tương ứng 5,85 triệu cổ phần xuống 1,59%, tương ứng 4,35 triệu cổ phần NLG.

HIện ông Cao Tấn Thạch cũng là cổ đông của Nam Long với số cổ phiếu NLG đang sở hữu là 1,26 triệu đơn vị.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT công ty, công bố đã bán thành công 1,3 triệu cổ phần NLG. Sau giao dịch, ông Nguyễn Xuân Quang đã giảm sở hữu tại Nam Long từ 38,32 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,92%) xuống còn 37,02 triệu cổ phiếu (13,45%), tuy nhiên vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NLG hiện được giao dịch với mức giá 41.000 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên