Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tỷ lệ đăng ký và trúng thầu giảm nhẹ so với tuần trước, ở mức 2,3 lần và 71%. Trái phiếu chính phủ các kỳ hạn ngắn cho thấy sự không hấp dẫn khi không có khối lượng nào trúng thầu.

Lãi suất trái phiếu chính phủ trúng thầu trên thị trường sơ cấp hầu như không có nhiều thay đổi so với tuần trước đó, dao động từ 2,1% đến 3,0% cho các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm.

Nguồn cung trái phiếu chính phủ dự kiến sẽ cao hơn vào 2022

Theo ước tính của SSI Research, nhu cầu tài trợ vốn chính phủ năm 2022 (không bao gồm gói hỗ trợ kinh tế) dự kiến vào khoảng 410 nghìn tỷ đồng. “Chúng tôi kỳ vọng nguồn cung trái phiếu chính phủ sẽ cao hơn vào năm 2022 và lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ tăng nhẹ từ mức thấp như hiện tại” – chuyên gia của SSI Research cho hay.

Trên thị trường thứ cấp tuần qua, lãi suất trái phiếu chính phủ cũng hầu như đi ngang ở tất cả các kỳ hạn. Chốt tuần ở mức như sau: 1 năm (0,55%, -1 điểm cơ bản (bps)); 3 năm (0,77%; +5 bps); 5 năm (0,93%, 0 bps); 10 năm (2,09%, -1 bps); 15 năm (2,39%; +2 bps); 20 năm (2,79%, +1 bps); 30 năm (2,97%, +0 bps).

Giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trung bình ngày tăng nhẹ 2,7% lên 12,5 nghìn tỷ đồng/ngày. Khối ngoại tiếp tục ghi nhận mức bán ròng mạnh, ở 427 tỷ đồng, chủ yếu ở các kỳ hạn 3 – 5 năm./.