DQ

NMLD Dung Quất là một dự án lớn với nhiều lần bị chuyển đổi hình thức đầu tư, nhưng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo đơn vị, dự án đã hoàn thành quyết toán sớm hơn kế hoạch 25 tháng. Ảnh: TL minh họa

Đặc biệt, trong 15 dự án này có Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất - một dự án có quy mô đầu tư lớn với nhiều lần bị chuyển đổi hình thức đầu tư, nhưng đã hoàn thành quyết toán sớm hơn kế hoạch 25 tháng...

Sự quyết tâm cao của lãnh đạo đơn vị

Dự án NMLD Dung Quất là dự án có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD và là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và quyết toán dự án.

Lãnh đạo Tập đoàn PVN cho biết, khi dự án hoàn thành đi vào giai đoạn quyết toán đã gặp không ít khó khăn, do đây là nhà máy lọc dầu đầu tiên với công nghệ phức tạp. Các nhà thầu trong nước thi công các gói thầu thuộc dự án (ở giai đoạn từ 1998- 2005) còn nhiều hạn chế về năng lực, khả năng tài chính và công tác quản lý chưa đáp ứng được với quy mô và tính chất phức tạp của dự án.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh quy mô đầu tư, do đó hình thức đầu tư cũng phải chuyển đổi nhiều lần. Thời gian thực hiện dự án kéo dài dẫn đến khối lượng hồ sơ nhiều nên việc tập hợp hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh toán gặp nhiều khó khăn, nhất đối với công tác quyết toán chi phí giai đoạn trước khi chuyển đổi hình thức hợp đồng…

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của tập thể Ban QLDA NMLD Dung Quất, công tác quyết toán hoàn thành sớm hơn 25 tháng so với quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán. Đồng thời được ghi nhận và đánh giá cao về thời gian hoàn thành quyết toán cũng như việc chấp hành tốt các quy định pháp luật của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Lãnh đạo PVN chia sẻ, PVN đã nhận thức được tầm quan trọng và tính phức tạp của công tác quyết toán những dự án lớn. Vì thế, ngay trong giai đoạn đầu tư, PVN đã triển khai thực hiện quyết toán, kiểm toán và phê duyệt cuốn chiếu các hạng mục công trình, gói thầu ngay sau khi hoàn thành.

Ngay sau khi được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, PVN đã thành lập Ban Chỉ đạo quyết toán dự án NMLD Dung Quất, Tổ quyết toán dự án. Trong quá trình quyết toán dự án, Ban Chỉ đạo quyết toán đã lập kế hoạch, tiến độ quyết toán cụ thể cho từng tháng, từng quý đối với từng gói thầu, hạng mục công trình và cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ Ban QLDA thực hiện công tác quyết toán.

Hàng tuần, Tổ Quyết toán đều có báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác quyết toán, báo cáo các vướng mắc cho Ban Chỉ đạo công tác quyết toán để xin ý kiến xử lý. Các vướng mắc trong quyết toán giữa Ban QLDA và nhà thầu đều được Ban Chỉ đạo quyết toán tổ chức họp thống nhất phương án xử lý giữa các bên, vì vậy các vướng mắc, kiến nghị của nhà thầu đều được xử lý kịp thời.

Cùng với đó là việc PVN lựa chọn được nhà thầu kiểm toán có năng lực tốt đã góp phần quan trọng cho công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán nhanh, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình quyết toán dự án NMLD Dung Quất, PVN thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, cụ thể là Vụ Đầu tư. Các vướng mắc đều được lãnh đạo Vụ Đầu tư trực tiếp tham gia họp với PVN và các nhà thầu để có các hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Chia sẻ kinh nghiệm

Trong 2 năm trở lại đây, tỷ lệ các dự án hoàn thành chậm quyết toán có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng ảnh đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước và gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/2013/CT- TTg, nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Để thực hiện tốt chỉ thị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm làm tốt công tác quyết toán, lãnh đạo PVN cho biết, ngay từ lúc đầu tư, các chủ đầu tư cần xây dựng quy trình, quy định quản lý dự án, hồ sơ thanh quyết toán.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý dự án, bao gồm cả cán bộ làm công tác tài chính, kế toán; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án để phát hiện những thiếu sót và hoàn thiện ngay hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh toán, cụ thể ngay từ khi triển khai dự án.

Ngoài ra, khi chuyển đổi hình thức hợp đồng phải quyết toán và thuê nhà thầu kiểm toán kịp thời và thành lập tổ theo dõi, đôn đốc hồ sơ quyết toán, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong tổ.

Các chủ đầu tư cũng nên lập tiến độ quyết toán các hạng mục công trình và toàn bộ dự án và tiến hành quyết toán, kiểm toán và phê duyệt cuốn chiếu các hạng mục công trình, gói thầu ngay sau khi hoàn thành. Song song với đó nên có chế độ thưởng phạt để động viên khuyến khích cán bộ tham gia quyết toán.

Cuối cùng, ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai, phải đưa gói thầu kiểm toán vào tổng dự toán của dự án và thuê ngay nhà thầu kiểm toán để kiểm toán cuốn chiếu các hạng mục công trình, gói thầu ngay sau khi hoàn thành./.

Vân Hà