biểu đồ

Biểu đồ: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 1/1/2021 đến 15/8/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: TCHQ

Cụ thể theo ghi nhận của cơ quan hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2021 kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 24,1 tỷ USD, giảm 18,1% (giảm 5,31 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2021.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm hết ngày 15/8/2021 đạt 399,27 tỷ USD, tăng 28,6%, tương ứng tăng 88,83 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn nắm vai trò chủ đạo, đạt 275,82 tỷ USD, tăng 32,3% (tăng tới 67,31 tỷ USD). Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước kim ngạch đạt 123,45 tỷ USD, tăng 21,1% (tăng 21,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý là, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam tăng rất nhanh trong thời gian qua.

Trong nửa đầu tháng 8 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,36 tỷ USD. Với kết quả này, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thâm hụt 3,88 tỷ USD.

Thống kê của cơ quan hải quan cũng cho thấy, tính đến hết 15/8/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 201,58 tỷ USD, tăng 34,3% (tương ứng tăng 51,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó một số nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,69 tỷ USD, tương ứng tăng 35,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,34 tỷ USD, tương ứng tăng 20,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,63 tỷ USD, tương ứng tăng 45,9%... so với cùng kỳ năm 2020./.

Về xuất khẩu, tính đến hết 15/8/2021, cơ quan hải quan ghi nhận, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 197,7 tỷ USD, tăng 23,3% tương ứng tăng 37,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,56 tỷ USD, tương ứng tăng 54,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,76 tỷ USD, tương ứng tăng 14,8%; sắt thép các loại tăng 3,35 tỷ USD, tương ứng tăng 121,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,29 tỷ USD, tương ứng tăng 11,4%... so với cùng kỳ năm 2020./.

Ngọc Linh