Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (400 tỷ đồng), 5 năm (600 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (300 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,05-5,29%/năm. Kết quả, huy động được 250 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,93-6,10%/năm. Kết quả, huy động được 350 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,95%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Sau bốn phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, NHCSXH đã huy động được 3.201,70 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh./.

D.T