Nhiều nước tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi