xay dung

Ảnh: Minh họa

Qua thanh tra 17 dự án tại tỉnh Gia Lai, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện Công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước của Gia Lai có nhiều sai phạm.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành các văn bản pháp qui còn chậm so với hiệu lực văn bản cấp trên; có văn bản nội dung không phù hợp (Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước), dẫn đến kéo dài thời gian, gây chậm trễ trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã điều chỉnh quy mô 2/17 dự án không đúng quy định (dự án Hội trường chung thị xã An Khê; dự án Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Đoa). Điều chỉnh tổng mức đầu tư 5/17 dự án không đúng qui định làm tăng tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, không đúng trình tự thủ tục, định mức, tiêu chuẩn, với số tiền gần 2 tỷ đồng, nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế dẫn đến chất lượng công trình xây dựng không bảo đảm như: dự án đường Chư A Thai - la Yeng, đường Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh; đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku.

Về công tác đấu thầu còn nhiều vi phạm như: Lập hồ sơ mời thầu không đúng, một số yêu cầu có xu thế thiên lệch để loại bỏ nhà thầu không mong muốn, tách nhỏ dự toán để dùng hình thức chỉ định thầu trái quy định; có dấu hiệu thông thầu làm giảm khả năng cạnh tranh trong đấu thầu, vi phạm các điều kiện của Luật Đấu thầu.

Buông lỏng quản lý để Công ty cổ phần Bình An tạm ứng 20,241 tỷ đồng tiền thi công 4 công trình trúng thầu, nay không có khả năng thanh toán. Về sự việc này theo Thanh tra Chính phủ, lẽ ra phải kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thu hồi. Tuy nhiên, do vụ án đang được khởi tố điều tra nên Thanh tra Chính phủ chỉ đề nghị kiểm điểm trách nhiệm công tác quản lý nhà nước, còn việc xử lý thu hồi về kinh tế để Tòa án nhân dân quyết định.

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm để xảy ra các sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng được nêu trên trước hết thuộc Thường trực UBND tỉnh Gia Lai và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông triển và UBND các huyện, thành phố, thị xã có dự án, các chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn, thi công./.

Trung Ninh