Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo và các sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện quy chế tuyển sinh hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, các sở GDĐT tăng cường truyền thông, khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh nhầm lẫn, sai sót làm mất đi cơ hội xét tuyển.

Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) năm 2022 đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo điều 8 của quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên hệ thống).

Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã đăng ký, điều chỉnh. Sau khi ĐKXT, các em vẫn tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng (trong thời gian quy định) không giới hạn số lần.

Những lưu ý quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022
Những lưu ý quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Ảnh: T.L

Trong đó, thí sinh đặc biệt chú ý các thời hạn để tránh các rủi ro về kỹ thuật nếu có: thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối 17 giờ ngày 20/8/2022.

Từ ngày 21/8 đến 17 giờ ngày 28/8/2022, nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 30/9/2022, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống.

Với các cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT lưu ý chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện quy định, đối với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh, cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo, điều chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo cho thí sinh biết để kịp thời điều chỉnh sang các ngành, các cơ sở đào tạo khác.

Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã ĐKXT. Các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát danh sách thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, nếu thí sinh chưa đăng ký trên hệ thống, hoặc chưa đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển tại cơ sở đào tạo nhưng lại đăng ký trên hệ thống, hoặc có thể đăng ký không đúng với thông tin của ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển (sai về chứng minh nhân dân, mã ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển...) thì cần thông báo cho thí sinh biết để vào đăng ký, hoặc để sửa sai và đăng ký lại nguyện vọng.

Các cơ sở đào tạo tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo. Nếu xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế, dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì cơ sở đào tạo và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý.

Không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học, hoặc nhập học trước 16/9/2022

Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học, hoặc nhập học trước ngày 16/9/2022 và không được kết thúc xác nhận nhập học, hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30/9/2022. Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro được công bố trong đề án tuyển sinh theo quy định.