Những nội dung chính Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV