thanh kiểm tra thuế

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4/2015, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về thuế đối với trên 13,6 nghìn doanh nghiệp, đạt 19% kế hoạch năm, qua đó xử lý thu vào NSNN trên 1,4 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, đã thu được khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang, góp phần giảm 0,7% nợ thuế so với thời điểm 31/12/2014.

Cùng thời điểm, với mục tiêu tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và tổng kết công tác hoàn thuế GTGT năm 2014. Hội nghị đã đề ra quyết tâm phấn đấu trong năm 2015 xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế và yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng chế độ.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2014, cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 318 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 24,5% kế hoạch đề ra và xử lý truy thu vào NSNN khoảng 344 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các phải nộp NSNN./.

Hoàng Lâm