Báo cáo kinh tế vĩ mô "Triển vọng thị trường Việt Nam" tháng 11 với tiêu đề "Viễn cảnh ngành ngân hàng" của HSBC đã đưa ra những đánh giá khá tích cực về kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng, nợ xấu đang kìm hãm nhu cầu tiêu dùng trong nước, ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế. Lực cầu yếu do nợ xấu Theo đó, báo cáo cho rằng, tuy còn chậm nhưng chắc chắn, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng chuyển biến tốt hơn. Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất (PMI) của Việt Nam trong tháng 10 giữ mức 51,5 điểm – vẫn ở trên ngưỡng 50 điểm trong hai tháng liên tiếp. Sản lượng, đơn hàng mới, nhân công việc làm và số lượng hàng mua đều tăng. Giá dầu thế giới thuận lợi và nhu cầu vẫn còn thấp sẽ kiềm hãm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm. Trong khi những điều tồi tệ nhất về một nền kinh tế trì trệ dường như đã được vượt qua, tăng trưởng trong ngắn hạn vẫn còn thấp do nhu cầu nội địa còn chậm chạp. Mặc dù đà hồi phục hy vọng sẽ tiếp tục trong năm 2014, nhưng năm 2014 mức tăng trưởng cũng chỉ có thể tăng trưởng nhẹ ở mức 5,4%.