Olympic Hóa học quốc tế 2022: Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt Huy chương Vàng