Omicron - biến thể lây lan nhanh hơn Delta 500%: Gây triệu chứng điển hình gì, các nước ứng phó ra sao?

Omicron - biến thể lây lan nhanh hơn Delta 500%: Gây triệu chứng điển hình gì, các nước ứng phó ra sao? ảnh 1