Theo Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2014 Petrolimex tập trung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề án về đổi mới và tái cơ cấu Tập đoàn, thực hiện đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn theo các chuẩn mực quốc tế gắn với công tác đào tạo cán bộ; mở rộng những phương thức kinh doanh khác, mô hình cửa hàng tiện ích để đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; tiêu chí hóa chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp đến người tiêu dùng.

Đồng thời, quy hoạch lại hệ thống kho, cửa hàng xăng dầu, mạng lưới đường ống cung ứng xăng dầu theo sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải, đô thị, bảo đảm chi phí thấp nhất.

Trong năm 2014, Petrolimex cần tập trung nguồn lực để khai thác có hiệu quả Kho xăng dầu Ngoại quan Vân phong; xúc tiến tìm kiếm các đối tác để triển khai thành công các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn, như dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong; cần chú trọng đổi mới, mạnh dạn đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực; đánh giá nguồn nhân lực hiện nay, xác định rõ nhu cầu để xây dựng chương trình đào tạo của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự tham gia của Petrolimex trong triển khai nghiêm túc thực hiện Chương trình nhiên liệu sinh học của Chính phủ. Petrolimex tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị nòng cốt trong thực hiện chủ trương này, sớm đưa xăng E5, E10 vào phân phối.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2014, Petrolimex nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, cung cấp thông tin đến công chúng đầy đủ, bài bản hơn để người tiêu dùng hiểu, chia sẻ với hoạt động của Tập đoàn.

Tài Tâm (theo chinhphu.vn)