Hộp đen

Vẫn còn nhiều vi phạm về tốc độ. Ảnh: TL

Cũng theo Tổng cục Đường bộ, 4 tháng đầu năm, số lần vi phạm quá tốc độ của các phương tiện trên toàn quốc là 1.130.388 lần. Đáng chú ý các địa phương có số lần vi phạm tốc độ nhiều nhất là: TP. Hồ Chí Minh hơn 500.000 lượt, Hà Nội hơn 60.000 lượt, Đà Nẵng hơn 41.000 lượt, Bình Thuận hơn 43.000 lượt…

Vi phạm về thời gian lái xe cũng khá phổ biến với gần 7.950 lần lái xe vi phạm quy định chạy quá tốc độ trong 4 giờ liên tục. TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng vi phạm cao nhất với hơn 2.400 lần, Đà Nẵng 426 lần..

Trước thực trạng đáng báo động trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố nhắc nhở, họp kiểm điểm, yêu cầu lái xe ký cam kết không vi phạm tốc độ và thời gian lái xe; xử lý vi phạm theo quy định đối với các đơn vị vận tải có nhiều phương tiện vi phạm tốc độ, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh việc quản lý lái xe tại các đơn vị vận tải.

Bên cạnh đó, để đảm bảo dữ liệu từ thiết bị được truyền đầy đủ, chính xác và liên tục về máy chủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị sở Giao thông Vận tải các địa phương đôn đốc các đơn vị vận tải trên địa bàn liên hệ chặt chẽ với các đơn vị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để kịp thời truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam ./.

Trí Dũng